Магия с яйце – една от най-разпространените! Предпазете се!

Магията с яйце се прави от векове, казва ходжата.

Хаджи Хасан Беркант е споделял неведнъж, че една от най-опасните магии, които се правят, е тази с яйце. Ритуалът по изготвянето й е сложен и дълъг, а влиянието й погубва човешкото щастие.

Магия с яйце- една от най-разпространените! Предпазете се!

Предпазете се от магия с яйце! Ходжа Беркнат може да ви помогне!

Яйцата улавят биополето на дадения човек и буквално му причиняват страдание. Такива магии са опасни и се правят от черни магьосници. Хора, пострадали от магия с яйце, се обръщат много често към Беркант, за да им помогне.

За тази цел, Хаджи Беркант  използва заклинания от стари арабски текстове, за да може магията с яйце да бъде уловена и спряна. Тъй като Светият човек не прави магии, и казва, че те са в противовес с Природата, той използва силата на Корана, за да предпазва тези, които го молят за помощ.

Магията с яйце е използвана от векове, а пострадалите от нея са много. Муската, която Ходжата Беркант прави, може да възобнови баланса на пострадалите от действието на магия с яйце.

Тази муска Беркант препоръчва да се носи постоянно  за да могат да се спрат всички бъдещи въздействия върху човека, на когото е била направена магия с яйце.

Ако искате да разберете какво мислят хората за магията с яйце, погледнете коментарите по-долу и се разпишете и вие!!!