Магия с яйце – една от най-разпространените! Предпазете се!

Магия с яйце се прави от векове, казва ходжата. Вижте как точно се прави и как се разваля!

Хаджи Хасан Беркант е споделял неведнъж, че една от най-опасните магии, които се правят, е магия с яйце. Ритуалът по правенето й е сложен и дълъг, а влиянието й погубва човешкото щастие.

Как действат яйцата.

Магия с яйце- една от най-разпространените! Предпазете се!

Предпазете се от магия с яйце! Ходжа Беркнат може да ви помогне!

Яйцата улавят биополето на дадения човек и буквално му причиняват страдание. Такива магии са опасни и се правят от черни магове, но също така е по силите и на обикновен човек. Когато някой се преизпълва със злоба или омраза, у него се отключват неподозирани способности. Той може волно или неволно да направи магия, а неговите клетви и пожелания имат свойството да се сбъдват.

Как някои хора правят тази магия.

Ако такъв човек поразрови насам-натам и проучи как точно се прави магия с обикновено яйце, то въпросното яйце може да се превърне в смъртоносно оръжие в ръцете му.

Такива хора наричат яйце на името на своя враг и по време на пълнолуние произнасят над него зловещи заклинания. После разбиват яйцето с мисълта за човека, когото искат да прокълнат. Проклятието го застига на принципа на вудуто. Това е правилото за случването на подобни неща на обекти, които са нарочени за подобни.

Симптоми на магията с яйце.

Понякога дори само злобата може да отключи магия!

Понякога дори само злобата може да отключи магия!

Човекът, когото е застигнала въпросната магия, се познава по това, че:

  1. става неориентиран.
  2. В главата си той чува гласове, които доскоро не са му били присъщи.
  3. Започва да извършва действия, които не са в негов интерес.
  4. Постепенно те водят до собственото му увреждане,
  5. а ако не се вземат мерки – и до скорошната му смърт.
  6. С една дума човекът полудява и диагнозата му е страшна и саморазрушителна.

Започва се с по-леки симптоми, но от ден на ден те стават все по-тежки, докато се приключи цялата история с изход, който е възможно най-тежкият. Затова когато забележим изброените симптоми, ние трябва да предприемем бързи, дори светкавични действия.

Как действа ходжата в такива случаи.

магия с яйце

Магията действа на вуду принципа на подобието!

Хора, пострадали от магия с яйце, се обръщат много често към Беркант, за да им помогне.

За тази цел, Хаджи Беркант  използва заклинания от стари арабски текстове, за да може магията с яйце да бъде уловена и спряна. Тъй като Светият човек избягва да прави магии, и казва, че те са в противовес с Природата, той използва силата на Корана, за да предпазва тези, които го молят за помощ.

Как действа муската

Муската

Муската

Магията с яйце е използвана от векове, а пострадалите от нея са много. Муската, която Ходжата Беркант прави, може да възобнови баланса на пострадалите от действието на магия с яйце.

Тази муска Беркант препоръчва да се носи постоянно  за да могат да се спрат всички бъдещи въздействия върху човека, на когото е била направена магия с яйце.

Ако искате да разберете какво мислят хората за магията с яйце, погледнете коментарите по-долу и се разпишете и вие!!!