Магия с яйце – една от най-разпространените! Предпазете се!

Магия с яйце се прави от векове, казва ходжата. Вижте как точно се прави и как се разваля!

Хаджи Хасан Беркант е споделял неведнъж, че една от най-опасните магии, които се правят, е магия с яйце. Ритуалът по правенето й е сложен и дълъг, а влиянието й погубва човешкото щастие.

Как действат яйцата.

Магия с яйце- една от най-разпространените! Предпазете се!

Предпазете се от магия с яйце! Ходжа Беркнат може да ви помогне!

Яйцата улавят биополето на дадения човек и буквално му причиняват страдание. Такива магии са опасни и се правят от черни магове, но също така е по силите и на обикновен човек. Когато някой се преизпълва със злоба или омраза, у него се отключват неподозирани способности. Той може волно или неволно да направи магия, а неговите клетви и пожелания имат свойството да се сбъдват.

Как някои хора правят тази магия.

Ако такъв човек поразрови насам-натам и проучи как точно се прави магия с обикновено яйце, то въпросното яйце може да се превърне в смъртоносно оръжие в ръцете му.

Такива хора наричат яйце на името на своя враг и по време на пълнолуние произнасят над него зловещи заклинания. После разбиват яйцето с мисълта за човека, когото искат да прокълнат. Проклятието го застига на принципа на вудуто. Това е правилото за случването на подобни неща на обекти, които са нарочени за подобни.

Симптоми на магията с яйце.

Понякога дори само злобата може да отключи магия!

Понякога дори само злобата може да отключи магия!

Човекът, когото е застигнала въпросната магия, се познава по това, че:

  1. става неориентиран.
  2. В главата си той чува гласове, които доскоро не са му били присъщи.
  3. Започва да извършва действия, които не са в негов интерес.
  4. Постепенно те водят до собственото му увреждане,
  5. а ако не се вземат мерки – и до скорошната му смърт.
  6. С една дума човекът полудява и диагнозата му е страшна и саморазрушителна.

Започва се с по-леки симптоми, но от ден на ден те стават все по-тежки, докато се приключи цялата история с изход, който е възможно най-тежкият. Затова когато забележим изброените симптоми, ние трябва да предприемем бързи, дори светкавични действия.

Как действа ходжата в такива случаи.

магия с яйце

Магията действа на вуду принципа на подобието!

Хора, пострадали от магия с яйце, се обръщат много често към Беркант, за да им помогне.

За тази цел, Хаджи Беркант  използва заклинания от стари арабски текстове, за да може магията с яйце да бъде уловена и спряна. Тъй като Светият човек избягва да прави магии, и казва, че те са в противовес с Природата, той използва силата на Корана, за да предпазва тези, които го молят за помощ.

Как действа муската

Муската

Муската

Магията с яйце е използвана от векове, а пострадалите от нея са много. Муската, която Ходжата Беркант прави, може да възобнови баланса на пострадалите от действието на магия с яйце.

Тази муска Беркант препоръчва да се носи постоянно  за да могат да се спрат всички бъдещи въздействия върху човека, на когото е била направена магия с яйце.

Ако искате да разберете какво мислят хората за магията с яйце, погледнете коментарите по-долу и се разпишете и вие!!!

(Текстът продължава и по-долу с отзива на една дама, която редовно ползва услугите на ходжата Беркант, включително и за магия с яйце.)

Писмото на дамата от Германия: Писах 2 пъти на ходжата и съм много доволна!

как се прави черна магия с яйце за раздяла

Писмото след черна магия с яйце (за пълен размер кликнете върху това умалено изображение).

Публикуваме откъс от едно писмо на наша редовна клиентка, като нарочно скриваме онези подробности, които биха помогнали да се разбере коя е тя, за да не нарушим правото й на дискретност и конфиденциалност. Всъщност всички отзиви за ходжата, които са публикувани със снимките и имената на хората, са пуснати по тяхното собствено настояване, за да може да се популяризира повече дейността на Светия човек. И нито един не е тук против волята си.

Тежката магия с яйце на госпожата

Припомнихме си малко случая на госпожата и се оказа, че тя е имала направена магия с яйце, която успешно й е била развалена от ходжата Беркант. Както казахме, ходжата дава и консултации как може да бъде направена такава магия, а и самият той помага с ритуали и четене на Корана, но въпросният случай беше свързан именно с разваляне. Тя беше изпаднала в изключително тежък период, заради споменатата магия, и седеше без работа в чуждата държава. По спешност дамата се бе свързала с ходжата, за да се консултира какво може да се направи в нейния случай. Ходжата успя да разгадае цялата история и да спомене конкретни имена, които са направили ужасната магия. С помощта на специален ритуал й беше помогнато и дамата скоро ни писа, че вече всичко е наред и животът й се развива с голям успех и в правилната посока.

Но ето го и самият откъс от писмото:

Здравейте Г-жо.

Казвам се (…).

Пиша Ви относно Ходжа Беркант. Писала съм на Ходжата два пъти и съм много доволна от него. Искам, нуждая се пак да му пиша.

Моля Ви дайте ми банкова сметка за да преведа парите и колко пари да изпратя на чие име. Интересувам се също каква е цената на една муска?

Аз живея в Германия, град (…).

На същия ли имейл да напиша писмото си до Ходжа Беркант?

Преди пратих парите, сканирах копие от банковия превод, написах писмото, прикачих и бележката и две снимки.

С приятелски поздрав
(…)